Výběr z učiva HTML v 6SA

Seznamy

Nečíslovaný seznam - <ul>

<ul>
<li> Položka seznamu
<li> Položka seznamu
<li> Položka seznamu
<li> Položka seznamu
</ul>

Číslovaný seznam - <ol>

<ol>
<li> První položka seznamu
<li> Druhá položka seznamu
<li> Třetí položka seznamu
<li> Čtvrtá položka seznamu
</ol>

  1. První položka seznamu
  2. Druhá položka seznamu
  3. Třetí položka seznamu
  4. Čtvrtá položka seznamu