Výběr z učiva HTML v 6SA

Základní formátování

Formátování odstavců

p
color: red červená barva
text-align: center zarovnání na střed
text-decoration: underline podtrhnout, dále overline či line-trough
text-shadow: 3px 2px red souřadnice stínu, červená barva stínu
font-style: italic styl písma italic, dále oblique či normal

Formátování obrázku

img
height: 200px výška
width: 50% šířka

Formátování seznamů

ol ul
type: 1 čísla type: disc kruh
type: A velká písmena type: circle kružnice
type: a malá písmena type: square čtverec
type: I velké římské číslice type: none bez symbolu
type: i malé římské číslice