Výběr z učiva HTML v 6SA

Nadpisy

Rozlišujeme nadpisy více úrovní tím, že za h přidáme číslo příslušné úrovně. Např.:

<h1>Nadpis první úrovně</h1>

Nadpis první úrovně

<h2>Nadpis druhé úrovně</h2>

Nadpis druhé úrovně

<h3>Nadpis třetí úrovně</h3>

Nadpis třetí úrovně

<h4>Nadpis čtvrté úrovně</h4>

Nadpis čtvrté úrovně